2023


Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Bieżąca obsługa szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego na parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego obok Skate Parku w Bielawie w roku 2024"

29‑12‑2023 12:35:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi dla zadania - Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa"

21‑12‑2023 09:01:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni i innych elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Bielawa, w km od 14+538 do 23+005”

21‑12‑2023 08:37:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zapytanie o cenę druk i edycja dwutygodnika „Wiadomości Bielawskie”

15‑12‑2023 09:43:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w 2024 roku”

14‑12‑2023 13:34:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INF.042.1.2023 - MiniPAKT - gminne pracownie komputerowe

05‑12‑2023 17:55:45

Wyposażenie multimedialnej pracowni komputerowej w ramach projektu pn. „MiniPAKT - gminne pracownie komputerowe – granty” realizacja zadania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - konkurs grantowy miniPAKT

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182061

 

Dokumenty:
Plik pdf zapytanie ofertowe.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz ofertowy minipakt.docx
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 3 projekt Umowa.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia - Bielawa minipakt.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
472KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z otwarcia ofert i unieważnienie.pdf
14‑12‑2023 14:36:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

SSD.8140.14.2023 - ”Zapewnienie posiłku w formie suchego prowiantu uczniom z klubów profilaktycznych i świetlic środowiskowych w 2024 roku”

05‑12‑2023 08:45:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 49 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Zięba
email: mzieba@um.bielawa.pl tel.:748328742
, w dniu:  28‑12‑2022 12:06:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Filozof
email: mfilozof@um.bielawa.pl tel.:748328733
, w dniu:  28‑12‑2022 12:06:49
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2023 12:37:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie