2023


SSD.8140.14.2023 - ”Zapewnienie posiłku w formie suchego prowiantu uczniom z klubów profilaktycznych i świetlic środowiskowych w 2024 roku”

05‑12‑2023 08:45:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Bieżąca obsługa szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego na parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego obok Skate Parku w Bielawie w roku 2024"

29‑12‑2023 12:35:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni i innych elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Bielawa, w km od 14+538 do 23+005”

21‑12‑2023 08:37:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi dla zadania - Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa"

21‑12‑2023 09:01:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w 2024 roku”

14‑12‑2023 13:34:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zapytanie o cenę druk i edycja dwutygodnika „Wiadomości Bielawskie”

15‑12‑2023 09:43:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INF.042.1.2023 - MiniPAKT - gminne pracownie komputerowe

05‑12‑2023 17:55:45

Wyposażenie multimedialnej pracowni komputerowej w ramach projektu pn. „MiniPAKT - gminne pracownie komputerowe – granty” realizacja zadania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - konkurs grantowy miniPAKT

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182061

 

Dokumenty:
Plik pdf zapytanie ofertowe.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz ofertowy minipakt.docx
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 3 projekt Umowa.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia - Bielawa minipakt.pdf
05‑12‑2023 17:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
472KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z otwarcia ofert i unieważnienie.pdf
14‑12‑2023 14:36:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) w Bielawie".

23‑11‑2023 11:14:20
Uwaga: postępowanie zostało unieważnione.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Zięba
email: mzieba@um.bielawa.pl tel.:748328742
, w dniu:  28‑12‑2022 12:06:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Filozof
email: mfilozof@um.bielawa.pl tel.:748328733
, w dniu:  28‑12‑2022 12:06:49
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2023 12:37:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie