Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

24‑05‑2018 11:04:10

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

W celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Burmistrza Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Dodatkowo informujemy o tym, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować sięzAdministratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:um@um.bielawa.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w toku obecnych naborów odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach

- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

8. Odbiorcami Państwa danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Mieniem.

08‑07‑2020 09:51:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Mieniem.

08‑07‑2020 09:49:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Rachunkowości Budżetowej

25‑06‑2020 08:47:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie

19‑06‑2020 14:45:59
Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Spisu Rolnego 2020

17‑06‑2020 09:37:39

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Spisu Rolnego 2020

 

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

 

 

Dokumenty:
Plik pdf ogloszenie rachmistrz.pdf
17‑06‑2020 10:07:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt zalaczniki - oswiadczenia.odt
17‑06‑2020 10:07:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Dochodów Budżetowych

08‑06‑2020 15:22:30
Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Dochodów Budżetowych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko radcy prawnego

15‑05‑2020 13:51:31
Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko radcy prawnego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Dochodów Budżetowych

14‑05‑2020 10:42:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

05‑05‑2020 15:34:52
Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 62 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska , w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2020 14:30:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie