Informacje publiczne


________________________________________________

 

Język migowy

30‑08‑2017 09:41:07

Język migowy

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. nr 2019 poz.1243 )

Na podstawie art.9 ust.4 ww.ustawy Burmistrz Miasta informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tutejszym Urzędzie – mogą korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się tj :

Jednocześnie informujemy, ze pracownik Referat Organizacyjnego Urzędu Miejskiego (Pl. Wolności 1 pok. Nr 1) posługuje się w stopniu podstawowym polskim językiem migowym.

Osoba , która przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Miejskim chce skorzystać z pomocy tłumacza – zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt w formie pisemnej - faksem , mailem lub w Biurze Podawczym ( pl. Wolności 1 pok. Nr 1 ) albo ustnie w Biurze Podawczym, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych .

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając o tym zainteresowaną osobę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Barbara Lemańska
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:11
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2017 09:47:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie