2022


Zapytanie ofertowe dla zadania pn.„Remonty cząstkowe nawierzchni i innych elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa w km 0+000 ÷18+751”

21‑12‑2022 15:18:35
Uwaga: "Załącznik nr 1 do SWZ - Forumlarz ofertowy", został zastąpiony "Załącznik nr 1 do SWZ - Forumlarz ofertowy (2)". W nowym załączniku została dopisana pozycja 19  "Montaż słupka znaku drogowego (słupek zamawiającego z demontażu)" zgodnie z SWZ. Prosimy ofertę sporządzać na nowym załączniku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zapytanie ofertowe - druk i edycja dwutygodnika "Wiadomości Bielawskie"

15‑12‑2022 13:49:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prowadzenie zorganizowanej kontroli pasażerów w zakresie posiadanych przez nich dokumentów (biletów) uprawniających do przejazdu i przewozu rzeczy i zwierząt oraz dokumentów upoważniających do przejazdu ulgowego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zamawiającego.

15‑12‑2022 09:18:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w 2023 roku”

14‑12‑2022 11:14:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IZ.271.36.2022 - Emisja obligacji komunalnych Miasta Bielawa w 2022 r.

30‑11‑2022 14:56:15
https://bielawa.e-zp.finn.pl/procurements/67/procurement
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OC.5520.5.2022 - Świadczenie całodobowej usługi ochrony, dozoru obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego oraz konserwacji i obsługi awaryjnej lokalnego systemu alarmowego

28‑11‑2022 09:23:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OR.271.11.2022 - Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na realizację zadania pn: „Dostarczanie materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielawie w I półroczu 2023r.”

23‑11‑2022 23:24:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OR.271.13.2022 - Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na świadczenie usług pocztowych na terenie kraju i za granicą (z wyłączeniem przesyłek na terenie m. Bielawa i m. Dzierżoniów) dla Urzędu Miejskiego w Bielawie w 2023r.

23‑11‑2022 21:32:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Zięba
email: mzieba@um.bielawa.pl tel.:748328742
, w dniu:  27‑12‑2021 08:46:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Wnuk
email: ewnuk@um.bielawa.pl tel.:748328722
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2022 15:19:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive