Burmistrz Miasta


Andrzej Hordyj

Przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w budynku Urzędu przy pl.Wolności 1 we wtorki od godz. 13.00 do godz. 16.15

Zakres zadań:

Burmistrz jest organem wykonawczym w mieście.
Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

-          wykonywanie uchwał Rady Miejskiej

-          przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej

-          określanie sposobu wykonywania uchwał,

-          gospodarowanie mieniem komunalnym,

-          wykonywanie budżetu

-          zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Burmistrz
opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie
i alarm przeciwpowodziowy. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta oraz wykonuje
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacja wytworzona przez:
Witold Brzeziński
email: wbrzezinski@um.bielawa.pl tel.:748328792
, w dniu:  04‑10‑2016 11:03:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  04‑10‑2016 11:03:38
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2020 12:46:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive