52.Sesja w dniu 28.03.2018r.


 

 

Zapraszam na 52.Sesję Rady Miejskiej Bielawy, która odbędzie się w dniu

28 marca 2018r. o godz.14:00 (środa) w sali sesyjnej RM przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 50.Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.02.2018r. oraz protokołu z 51.Sesji nadzwyczajnej z dnia 14.03.2018r.

 4. Infrastruktura drogowa po sezonie zimowym, plan remontów dróg i chodników w Gminie Bielawa:

  4.1.informacja Burmistrza Miasta,

  4.2.dyskusja.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  5.1.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018 (projekt nr 26.2018),

  5.2.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (projekt nr 29.2018),

  5.3.w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pocztowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie z ustaleniami studium (projekt nr 33.2018),

  5.4.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pocztowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie (projekt nr 34.3018),

  5.5.w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (projekt nr 35.2018),

  5.6.w sprawie nadania statutu Żłobka Publicznego w Bielawie (projekt nr 36.2018),

  5.7.w sprawie zmiany uchwały Nr 34/327/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (projekt nr 37.2018),

  5.8.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok (projekt nr 38.2018),

  5.9.w sprawie zmiany uchwały Nr 46/413/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 39.2018),

  5.10.w sprawie zmiany uchwały Nr 50/442/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2017-2021” (projekt nr 40.2018).

  5.11.w sprawie skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie (projekt nr 41.2018),

  5.12.w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Bielawy (projekt nr 42.2018).

 6. Informacja Burmistrza Miasta:

  6.1.o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;

  6.2.o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 7. Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między Sesjami Rady.

 8. Interpelacje, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  8.1.interpelacje, wnioski złożone między sesjami Rady - odpowiedzi;

  8.2.interpelacje, wnioski bieżące;

  8.3.oświadczenia.

 9. Informacje bieżące.

 10. Zakończenie obrad.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  21‑03‑2018 07:58:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  21‑03‑2018 07:58:55
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2018 08:00:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive