48.Sesja w dniu 31.01.2018 r.


Zapraszam na 48. Sesję Rady Miejskiej Bielawy, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r. o godz.14:00 (środa) w sali sesyjnej RM przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 46.Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.12.2017r. oraz protokołu z 47.Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bielawy w dniu 10.01.2018 r.

 4. Sprawozdanie z działalności OSP w Bielawie za 2017 r.

 5. Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w Bielawie:

  5.1.informacja Burmistrza Miasta, w tym prezentacja multimedialna;

  5.2.dyskusja.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  6.1.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt nr 4.2018);

  6.2.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt nr 5.2018);

  6.3.w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt nr 6.2018);

  6.4.w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielawa (projekt nr 7.2018);

  6.5.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (projekt nr 8.2018);

  6.6.w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/327/17 Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (projekt nr 9.2018);

  6.7.zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych i żłobka oraz zmiany statutu Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty (projekt nr 10.2018);

  6.8.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok (projekt nr 11.2018);

  6.9.w sprawie zmiany uchwały Nr 46/413/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 12.2018).

 7. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miejskiej za 2017r.

 8. Informacja Burmistrza Miasta:

  8.1.o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;

  8.2.o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 9. Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między Sesjami Rady.

 10. Interpelacje, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  10.1.interpelacje, wnioski złożone między sesjami Rady - odpowiedzi;

  10.2.interpelacje, wnioski bieżące;

  10.3.oświadczenia.

 11. Informacje bieżące.

 12. Zakończenie obrad.

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  26‑01‑2018 12:15:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  26‑01‑2018 12:15:27
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2018 12:15:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive