47. Sesja nadzwyczajna w dniu 10.01.2018r


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz 1875, poz 2232 ) zwołuję, na dzień 10 stycznia 2018r. na godz.15:30, 47.Sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Bielawy z następującym porządkiem obrad:


 

1. Rozpoczęcie Sesji.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

2.1 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt nr 1.2018);

2.2 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 2.2018);

2.3 w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 (projekt nr 3.2018).

3. Zakończenie obrad.

 

Obrady odbędą się w sali sesyjnej RM przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie.

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  26‑01‑2018 12:13:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  26‑01‑2018 12:13:19
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2018 12:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive