Komunikaty


Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF

03‑07‑2023 12:15:55
 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

 

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 24 lipca 2023 r.


Dokumenty:

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU DO RADY ZIT POF

OGŁOSZENIE O NABORZE DO RADY ZIT POF

ZASADY NABORU DO RADY ZIT POF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RADY ZIT POF

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o wydłużeniu naboru do Rady ZIT POF

25‑07‑2023 09:12:24
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

18‑11‑2022 09:28:30

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,

 • społeczeństwo obywatelskie,

 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,

 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,

 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),

 • Gospodarki Wodno – Ściekowej - finansowanie z EFRR,

 • Ochrony przyrody i klimatu - finansowanie z EFRR,

 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie z EFRR,

 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny - finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),

 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,

 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2022/2023 - wyniki głosowania

02‑11‑2022 11:26:59
W terminie od 1 do 30 października br., przeprowadzone zostało głosowanie, mające na celu wybór projektu, który będzie zrealizowany w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie Gminy Bielawa aż 200.000 zł.

W plebiscycie mogli brać udział mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia. W sumie oddano 341 ważnych głosów na następujące projekty:

1. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim” - 287 głosów

2. „Interaktywny plac zabaw – pomóżmy dzieciom stać się małymi odkrywcami - 54 głosy

Zwycięzcą bieżącej edycji plebiscytu został zatem projekt pn. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim”. Jego wartość, oszacowano na 195.000 zł, dlatego też do realizacji wybrane zostanie tylko to zdanie. Już wkrótce rozpoczęte zostaną prace nad dokumentacją techniczną, która umożliwi rzeczową realizację przedsięwzięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

24‑08‑2022 10:39:30
dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Bielawa w dniach od 29 sierpnia 2022 do 30 września 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 195/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dn. 20 lipca 2022r.

26‑07‑2022 12:44:48
Informacja o dokonaniu wyboru oferty, złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.

23‑06‑2022 08:06:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.

06‑06‑2022 08:39:30
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022r.

02‑06‑2022 14:51:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki)

30‑05‑2022 15:18:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2023 09:12:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie