Infrastruktura techniczna


Plik pdf Informacja o wszczęciu postepowania nr WR.ZUZ.1.4210.138.2021.EB z dnia 7.09.2021r.
16‑09‑2021 14:27:47
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Pana Marcina Gołgyn , pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego t.j. drenażu rozsączającego składającego się z czterech nitek na terenie działki nr 208/2 Obręb Północ w bielawie odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do ziemi z budynku jednorodzinnego wolnostojącego położonego przy ul.Stefana Żeromskieo w m. Bielawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE STAROSTY DZIERZONIOWSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Bielawie znak BA.6740.4.94.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r.Komunikat z załącznikami

09‑09‑2021 10:22:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑06‑2021 14:43:07
w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 106/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak WR.ZUZ.1.4210.48.2021.DK, Gminie Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, na rzecz Burmistrza Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr WR.ZUZ.1.2021.EB z dnia 6.05.2021r.unikat z załącznikami

20‑05‑2021 11:48:52
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki ul.Wincentego Witosa 3, 58-260 Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych t.j. odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez dwie istniejące studnie chłonne położone na działce nr 631, obręb Południe, gm. Bielawa z terenu zakładu przetwórstwa mięsnego, położonego przy ul.W.Witosa 3 w Bielawie .
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Inormacja o wszczęciu postepowania administracyjnego nr WR.ZUZ.1.4210.398.202.AK wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY pOLSKIE w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego-wylotu kan.sanit. śr. 160 PCV do rowu przydrożnego na dz. nr 619/4 Obr. Południe, gm.Bielawa oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu przydrożnego( dz. nr 619/4 Obr. Południe ) ww. projekktowanym wylotem.Komunikat z załącznikami

24‑03‑2021 14:50:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja WR.ZUZ.1.4211.3.2020.AK

19‑03‑2020 13:37:13
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających subsatncje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej położonej przy ul. Żeromskiego 24 w Bielawie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja WR.ZUZ.1.4210.18.2020.AK

16‑03‑2020 14:32:02
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przebudowę rowów melioracyjnych, w związku z budową drogi gminnej łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Ks. Romana Biskupa w m. Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego

27‑01‑2020 15:09:26
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3007D w Bielawie (ul. Wojska Polskiego) poprzez budowę pętli autobusowej
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja WR.ZUZ.1.421.439.2019.BS

16‑01‑2020 15:12:59
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód powierzchniowych z ujęcia drenażowego "Góry Sowie" w Bielawie, na potokach górskich, stanowiących zlewnię potoku Bielawica
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja na temat kolejności wykonywania usług.

31‑08‑2017 13:56:34

Informacja na temat kolejności wykonywania usług związanych z odśnieżaniem, usuwaniem gołoledzi, likwidacją śliskości dróg gminnych, sprzątaniem ulic i chodników gminnych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 14:33:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie