Infrastruktura techniczna


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:23:13
w prawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawngo udzielonego spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach decyzją Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. znak RL.V.6223-60/10 zmienioną decyzjami Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 7 marca 2016 r. znak RL.6341.3.50.2015 oraz z dnia 14 lutego 2017 r. znak RL.6341.1.4.2017, dla którego ustalono kolejny okres obowiązywania decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2021 r. znak WR.RUZ.4210.203m.2020.KTB.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:17:44
w sprawie udzielenia spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu pn. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie i ujętych w systsem kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-A1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na terenie działki nr 104/1 obręb Północ w gminie Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.PH z dn. 18.11.2021r. w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

29‑11‑2021 11:00:31
Informacja nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.HP z dn. 18.11.2021r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w zakresie wykonania urządzeń wodnycht.j. wykonania 8 wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica(dz. 399/1, 3992 i 399/4 Obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa), likwidacji istniejących 2 kładek dla pieszych (dz. nr 399/2 i 399/3 Obre 0004 Nowa Bielawa, m.Bielawa) oraz wykonanie chodników nad potokiem Bielawica (dz. nr 399/2, 399/2 i 438/1 Obręb 0004 Nowa Bielawam.Bielawa), na korzystanie z usług wodnych t.j. odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej poprzez ww. wyloty kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych t.j. budowy kładki dla pieszych na poroku Bielawica ( dz. nr 399/3 obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa) w ramach zadania "przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Nowobielawskiej i Sowiej w m.Bielawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

09‑11‑2021 09:16:12
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław- Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowy, przebudowy i likwidacji rowów na dz. nr 235/1, 234/7, 234/5, 231/3, 100/1, 99/1, 99/3, 97/16, 97/20, 95/1 obręb 0006 Zatorze m. Dzierżoniów, dz. nr 54/1, 53/1, 51/4, 50/1, 46/1, 45/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 22/1, 24/1, 25/1, 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa, dz. nr 186/9, 185/1, 183/1, 182/1, 181/1, 180/3, 166/1, 167/4, 168/1, 171/1, 174/1, 173/1, 172/1, 166/2, 180/4 obręb 0003 Południe m. Pieszyce, na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania do wód oraz do urządzeń wodnych , wód opadowych lub roztopowych w terenu projektowanej drogi  do rowów przydrożnych i do potoku Brzęczek, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych w zakresie budowy obiektu mostowego M-2 na potoku Brzęczek (dz. nr 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa) oraz na wykonanie robót w wodach w zakresie wykonania uubzpieczeń brzegowych i dennych na potoku Brzęczek (dz. nr 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

29‑10‑2021 14:40:50
w sprawie wydania dla ASSET REAL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację urządzenia wodnego (rowu otwartego) i budowę nowego urządzenia wodnego- rowu na działkach nr: 836/3, 977/1, 980/2, 986/2, 987/2, 988 obręb Południe, gmina Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

29‑10‑2021 14:37:36
w sprawie wydania Burmistrzowi Miasta Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej ul. Malinowej poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej do rowu, w granicach działki nr 111/3 obręb Północ, gm. Bielawa, w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej i ul. Malinowej w Bielawie oraz budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Getta z ul. Przemysłową  Bielawie"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o wszczęciu postepowania nr WR.ZUZ.1.4210.138.2021.EB z dnia 7.09.2021r.
16‑09‑2021 14:27:47
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Pana Marcina Gołgyn , pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego t.j. drenażu rozsączającego składającego się z czterech nitek na terenie działki nr 208/2 Obręb Północ w bielawie odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do ziemi z budynku jednorodzinnego wolnostojącego położonego przy ul.Stefana Żeromskieo w m. Bielawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE STAROSTY DZIERZONIOWSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Bielawie znak BA.6740.4.94.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r.Komunikat z załącznikami

09‑09‑2021 10:22:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑06‑2021 14:43:07
w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 106/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak WR.ZUZ.1.4210.48.2021.DK, Gminie Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, na rzecz Burmistrza Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr WR.ZUZ.1.2021.EB z dnia 6.05.2021r.unikat z załącznikami

20‑05‑2021 11:48:52
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki ul.Wincentego Witosa 3, 58-260 Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych t.j. odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez dwie istniejące studnie chłonne położone na działce nr 631, obręb Południe, gm. Bielawa z terenu zakładu przetwórstwa mięsnego, położonego przy ul.W.Witosa 3 w Bielawie .
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2022 15:28:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie