Infrastruktura techniczna


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

01‑08‑2023 08:49:46
w sprawie wydania dla Gminy Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociagów obejmujące przekroczenie rurociągiem kanalizacji saniatarnej potoku Brzęczek, w granicach dz. nr 764/1 obr. Fabryczna, gm. Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Bielawie

05‑06‑2023 15:01:00
Na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Zielińskiego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji nr 215/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 117954D (ul. Sportowa) w Bielawie na nieruchomościach położonych w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów wymienionymi w obwieszczeniu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

26‑05‑2023 14:37:30
w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 183/2019 z dnia 18.06.2019 r. znak: WR.ZUZ.1.421.91.2019.EB na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substacje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a mianowicie wprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu Lincoln Electronic Bester, ul. Jana III Sobieskiego 19a (działka nr 127/12, 127/18 obręb Osiedle. gm. Bielawa) do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów tj. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie Spółka z o.o.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

15‑05‑2023 09:10:40
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodrastwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.05.2023 r., znak WR.RUZ.4210.46.2023.UL, o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.07.2011 r. znak DM-W.I.6223-122/10 na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla potrzeb zasilania zbiornika "Sudety" W Bielawie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego BA.6740.4.22.2023

24‑04‑2023 15:01:34
 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 117954D (ul. Sportowej) w Bielawie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

27‑03‑2023 14:22:07
dla firmy Banieczka S.A. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.04.2019 r., znak: WR.ZUZ.1.421.17.2018.AK i z dnia 01.07.2020 r., znak: WR.ZUZ.1.4211.3.2020.AK na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 24 w Bielawie (działka nr 450/1 obręb Południe, gmina Bielawa) do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów tj. spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. zs. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

14‑02‑2023 12:12:58

w sprawie wydania dla Gminy Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych - rowu przydrożnego R-1 o dł. 83,30 m i rowu przydrożnego R-2 o dł. 131,0 m, na dz. nr 1110/29 obr. Północ, gm. Bielawa,

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej PVC DN 400 do potoku Brzęczek, na dz. nr 1085 obr. Północ, gm. Bielawa,

- usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej, poprzez wylot kanalizacji deszczowej, do potoku Brzęczek, w związku z realizacją zadania pn.: "PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

20‑12‑2022 15:08:31
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

20‑12‑2022 15:03:08
w sprawie wydania dla Asset Real Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zarurowanego i otwartego odcinka rowu na dz. nr 977/1, 911/2 i 979 obręb Południe, gm. Bielawa oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych, prowadzonych korytem istniejąego rowu, do rowu na dz. nr 979 obręb Południe, gm. Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

22‑11‑2022 14:58:28
w sprawie wydania dla Burmistrza Miasta Bielawa pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: a) wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. nr 1082/8, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa, b) wykonania wylotu projektwanego rowu R1 z przepustu P1 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 1081, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa, c) wykonania rowu trawiastego o przekroju otwartym dł. ok. 184 m i przekroju zabudowanym przepustem P1 dł. ok. 6m (dz. nr 1082/8, nr 1081, nr 997/3 obr. 0001 Północ, gm. Bielawa), 2) korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 1 i 2 poprzez projektowany rów trawiasty docelowo do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 1081, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2023 08:57:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie