Rozstrzygnięcia administracyjne


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczamy pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Bielawie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Grochulska
email: kgrochulska@um.bielawa.pl tel.:748328758
, w dniu:  15‑02‑2018 12:42:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Grochulska
email: kgrochulska@um.bielawa.pl tel.:748328758
, w dniu:  15‑02‑2018 12:42:08
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2018 12:44:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie