Infrastruktura techniczna


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

12‑07‑2024 11:58:29
Zgodnie z Art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń w ramach przedsięwzięcia pn.: "Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) - etap III".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

29‑02‑2024 07:41:24
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice" (etap III)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

28‑02‑2024 10:29:15
w sprawie wydania na rzecz Pana Piotra Fijak "PIOMAR-PPHU" pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Bielawie (na działce o nr 56/25 obręb Fabryczna) do urządzeń kanalizacyjnych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

24‑01‑2024 07:40:34
o wydaniu decyzji Nr I-Pe-3/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu rozwiązania Miejskiej Spółki Wodnej w Bielawie

18‑01‑2024 10:29:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 21.12.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

02‑01‑2024 11:34:54
w sprawie wydania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierzoniowie, ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub rozstopowych z powierzchni drogi powiatowej nr 3006D ul. Ostroszowicka w Bielawie istniejącym wylotem kd400 do potoku Bielawica (dz. nr 147/2, obr. Fabryczna, gm. Bielawa) oraz dwoma istniejącymi wylotami kd160 do rowu przydrożnego drogi powiatowej (dz. nr 17, obr. Nowa Bielawa, gm. Bielawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice” (etap III)

28‑12‑2023 09:48:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑12‑2023 08:55:17
w sprawie wydania dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzacych ze Stacji Paliw Nr 4135 Orlen S.A., ul. Sikorskiego 21 w Bielawie, do urządzeń kanalizacyjncyh będących własnością spółki: " Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

01‑08‑2023 08:49:46
w sprawie wydania dla Gminy Bielawa pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociagów obejmujące przekroczenie rurociągiem kanalizacji saniatarnej potoku Brzęczek, w granicach dz. nr 764/1 obr. Fabryczna, gm. Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Bielawie

05‑06‑2023 15:01:00
Na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Zielińskiego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji nr 215/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 117954D (ul. Sportowa) w Bielawie na nieruchomościach położonych w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów wymienionymi w obwieszczeniu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2024 12:20:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive