Rok 2024


Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz ewidencja kąpielisk

26‑04‑2024 14:03:15

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ EWIDENCJA KĄPIELISK

 

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina Bielawa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krajowy kod kąpieliska1

Identyfikator

kąpieliska

NUMID1)

Nazwa

kąpieliska2

Adres

kąpieliska2

Rok3)

Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5

Sezon

kąpielowy6

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7

Nie nadano

(nadano przed sezonem kąpielowym 2020)

Nie nadano

(nadano przed sezonem kąpielowym 2020)

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2018

Nowe kąpielisko

Wyznaczono- uchwała nr 53/470/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 kwietnia 2018 r.

(ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 14.05.2018 r.)- wpisu kąpieliska do ewidencji dokonano 07.05.2018 r.

23/06-02/09/2018

https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=576729&zalId=535665

Nie nadano

(nadano przed sezonem kąpielowym 2020)

Nie nadano

(nadano przed sezonem kąpielowym 2020)

 

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2019

czynne

Wyznaczono- uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 17 kwietnia 2019 r.

(ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 25.04.2019 r.)- aktualizacji wpisu kąpieliska w ewidencji dokonano 08.05.2019 r.

22/06 - 01/09/2019

https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=634749&zalId=594412

0202PKAP0001

PL5132308402000029

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2020

czynne

Wyznaczono- uchwała nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.

(ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 22.04.2020 r.)- aktualizacji wpisu kąpieliska w ewidencji dokonano 07.05.2020 r.

27/06 – 31/08/2020

https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=692714&zalId=655996

0202PKAP0001

PL5132308402000029

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2021

czynne

Wyznaczono uchwałą XXXVII/349/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2021 r.

 

26/06-31/08/2021

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/783265

0202PKAP0001

PL5132308402000029

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2022

czynne

Wyznaczono uchwałą LVI/498/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

25/06-31/08/2022

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/858853

0202PKAP0001

PL5132308402000029

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2023

czynne

Wyznaczono uchwałą LXX/630/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2023 r.

17/06 -

03/09/2023

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/936968

Nie nadano (nowe kąpielisko)

 

Nie nadano (nowe kąpielisko)

Kąpielisko Miejskie „Camping Sudety”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2023

Nowe kąpielisko

Wyznaczono uchwałą LXX/630/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2023 r.

17/06 -

03/09/2023

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/936968

0202PKAP0001

PL5132308402000029

Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2024

czynne

Wyznaczono uchwałą LXXXIV/760/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2024 r.

15/06 -

01/09/2024

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1018731

0202PKAP0003

PL5110201102000041

Kąpielisko Miejskie „Camping Sudety”

ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

2024

czynne

Wyznaczono uchwałą LXXXIV/760/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2024 r.

15/06 -

01/09/2024

https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1018731

_____________________ 26.04.2024 r.


 


 

1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2) Dane własne organizatora kąpieliska.

3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.

5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.


 

Tabela II. Karta kąpieliska „Sudecka Plaża”

Krajowy kod kąpieliska: 0202PKAP0001

Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”, ul. Wysoka 1,
58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

Lp.

Rok

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny1

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody2)

Klasyfikacja3

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja

informacji4

Data

badania

Wynik

oceny5

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

1

2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

21.06.2018

 

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

08.02.2019

doskonała

Nie dotyczy

Nie dotyczy

22.06.2018

ocena bieżąca jakości wody

12.07.2018

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

13.07.2018

ocena bieżąca jakości wody

02.08.2018

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

03.08.2018

ocena bieżąca jakości wody

22.08.2018

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

24.08.2018

ocena bieżąca jakości wody

30.08.2018

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

31.08.2018

ocena bieżąca jakości wody

12.02.2019

ocena sezonowa jakości wody

2

2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

19.06.2019

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

04.09.2019

doskonała

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21.06.2019

ocena bieżąca jakości wody

18.07.2019

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

22.07.2019

ocena bieżąca jakości wody

08.08.2019

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

12.08.2019

ocena bieżąca jakości wody

16.08.2019

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

20.08.2019

ocena bieżąca jakości wody

02.09.2019

woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

04.09.2019

ocena bieżąca jakości wody

11.09.2019

ocena sezonowa jakości wody

3

2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

26.06.2020

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

04.09.2020

doskonała

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30.06.2020

ocena bieżąca jakości wody

14.07.2020

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

17.07.2020

ocena bieżąca jakości wody

03.08.2020

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

06.08.2020

ocena bieżąca jakości wody

14.08.2020

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

18.08.2020

ocena bieżąca jakości wody

27.08.2020

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

31.08.2020

ocena bieżąca jakości wody

17.09.2020

ocena sezonowa jakości wody

4

2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

24.06.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27126705?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

16.09.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27726651?version=1.0

doskonała

Nie dotyczy

Nie dotyczy

09.04.2021

wpis kąpieliska w ewidencji

24.06.2021

ocena bieżąca jakości wody

 

12.07.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27268085?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

13.07.2021

ocena bieżąca jakości wody

30.07.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27398436?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

02.08.2021

ocena bieżąca jakości wody

13.08.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27487042?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

16.08.2021

ocena bieżąca jakości wody

27.08.2021

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27549169?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

27.08.2021

ocena bieżąca jakości wody

16.09.2021r.

Ocena sezonowa jakości wody

5

2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

23.06.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/29967750?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

28.09.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30603230?version=1.0

doskonała

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11.05.2022

wpis kąpieliska w ewidencji

24.06.2022 ocena bieżąca jakości wody

11.07.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30112072?version=1.0

 

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

11.07.2022

ocena bieżąca jakości wody

28.07.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30217968?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

28.07.2022

ocena bieżąca jakości wody

12.08.2022

ocena bieżąca jakości wody

12.08.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30291230?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

29.08.2022

ocena bieżąca jakości wody

 

 

28.09.2022

Ocena sezonowa jakości wody

26.08.2022

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30368330?version=1.0

Woda przydatna do kąpieli

Nie dotyczy

6

2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

14.06.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32586662?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

14.11.2023 r. https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33663108?version=1.0

Doskonała

21.08.202 r. do 01.09.2023r. - zakwit sinic

Nie dotyczy

24.04.2023

wpis w ewidencji kąpielisk

30.06.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32706262?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

15.06.2023

ocena bieżąca jakości wody

7.07.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32750485?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

30.06.2023

ocena bieżąca jakości wody

 

28.07.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32881187?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

7.07.2023

ocena bieżąca jakości wody

11.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32984038?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

31.07.2023

ocena bieżąca jakości wody

21.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33035513?version=1.0

Woda nieprzydatna

do kąpieli

 

Zakwit sinic

11.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

25.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33087137?version=1.0

Woda nieprzydatna

do kąpieli

 

Zakwit sinic

21.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

01.09.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33113897?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

29.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

01.09.2023

ocena bieżąca jakości wody

15.11.2023

ocena sezonowa jakości wody

 

7

2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-dzierzoniow

13.06.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35525530?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

26.04.2024

wpis w ewidencji kąpielisk

 

01.07.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35692139?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

14.06.2024

ocena bieżąca jakości wody

05.07.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35750674?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

02.07.2024

ocena bieżąca jakości wody

09.07.2024

ocena bieżąca jakości wody

 

09.07.2024 r.

 

 

_______________________________________________

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

 

Tabela III. Karta kąpieliska „Camping Sudety”

Krajowy kod kąpieliska: Nie nadano (nowe kąpielisko)

Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko Miejskie „Camping Sudety”, ul. Wysoka 1,
58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna

Lp.

Rok

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny1

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody2)

Klasyfikacja3

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja

informacji4

Data

badania

Wynik

oceny5

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

1

2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/

14.06.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32586717?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

14.11.2023 r. https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33663152?version=1.0

Nie dokonano

18.08.2023r. do 01.09.2023r.

zakwit sinic

 

Nie dotyczy

24.04.2023

wpis w ewidencji kąpielisk

30.06.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32706317?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

15.06.2023

ocena bieżąca jakości wody

7.07.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32750459?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

30.06.2023

ocena bieżąca jakości wody

28.07.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32881160?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

7.07.2023

ocena bieżąca jakości wody

11.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/32984012?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

 

Nie dotyczy

31.07.2023

ocena bieżąca jakości wody

18.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33026914?version=1.0

Woda nieprzydatna

do kąpieli

 

 

Zakwit sinic

11.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

25.08.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33087111?version=1.0

Woda nieprzydatna

do kąpieli

 

Zakwit sinic

21.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

1.09.2023

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/33113864?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

29.08.2023

ocena bieżąca jakości wody

 

01.09.2023

ocena bieżąca jakości wody

15.11.2023

ocena sezonowa jakości wody

 

2

2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. I. Krasickiego 36

58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-33-33

psse.dzierzoniow@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-dzierzoniow

13.06.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35525633?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

 

 

 

 

26.04.2024

wpis w ewidencji kąpielisk

01.07.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35692166?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

14.06.2024

ocena bieżąca jakości wody

 

05.07.2024

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/35750648?version=1.0

Woda przydatna

do kąpieli

Nie dotyczy

02.07.2024

ocena bieżąca jakości wody

09.07.2024

ocena bieżąca jakości wody

 

 

09.07.2024 r.

_______________________________________________


 

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.


 


 


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bielawa na 2024 rok

18‑01‑2024 10:22:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Flisak
email: kflisak@um.bielawa.pl
, w dniu:  18‑01‑2024 10:14:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Jarosz
email: jtarkowska@um.bielawa.pl tel.:748328758
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2024 08:34:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive