Informacje nieudostępnione w BIP


Informacje nieudostępniene w  Biuletynie Informacji Publicznej

Na mocy ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) każdemu przysługuje z zastrzeżeniem art. 5 prawo do dostępu do informacji publicznej. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest  realizowany poprzez :

-   wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru,

-   wyłożenia lub wywieszenia informacji w dostępnych miejscach,

-   udostępnienie na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie pisemnej lub ustnej,
  2. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie musi składać pisemnego wniosku,
  3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny,
  4. Informacja o której mowa w pkt.3 udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego - bez zbędnej zwłoki - tzn. nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
  5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku,
  6. Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą elektroniczną, przeniesienie informacji na nośnik elektroniczny,
  7. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku udostępnieniem informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art 15 ust.1).

Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wtedy dokonać zmian we wniosku lub go wycofać.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej

27‑08‑2019 12:15:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  28‑08‑2017 13:20:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Lemańska
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2019 12:17:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive