Od 1 lipca 2021r. obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Od 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy budynków maja obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Obowiązek ten ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jeżeli w budynku wielomieszkaniowym funkcjonuje jedno źródło ciepła np. ciepło z sieci ciepłowniczej to deklarację składa zarządca nieruchomości np. zarząd spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku, gdy w budynku wielomieszkaniowym występują różne źródła ciepła to w odniesieniu do tych źródeł deklarację składa właściciel lub zarządca danego lokalu. Oznacza to, że jeśli w danym lokalu użytkowane jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy lub gazowy, to deklarację powinien złożyć właściciel tego lokalu. Deklaracje będzie można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej przez internet (poprzez Profil Zaufany lub e-dowód) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;

  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielawie.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w przypadku istniejących budynków należy złożyć w terminie 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2022r. W przypadku instalacji grzewczych, które powstały po 1 lipca 2021r. będzie to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonych terminach będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wzory deklaracji dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Złożenie deklaracji w formie elektronicznej poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl/

 

Informacja wytworzona przez:
Wioletta Wróbel
email: wwrobel@um.bielawa.pl tel.:748328757
, w dniu:  10‑08‑2021 13:26:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Wróbel
email: wwrobel@um.bielawa.pl tel.:748328757
, w dniu:  10‑08‑2021 13:26:55
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2021 14:35:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive