Sprawozdania


Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.

30‑04‑2024 12:31:50

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870) w 2023 roku do Rady Miejskiej Bielawy wpłynęła jedna petycja w rozumieniu w/w ustawy.                                                      

               

Petycje wniesione w 2023 roku do Rady Miejskiej Bielawy                                          

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Data złożenia petycji Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia petycji
1.

A.W.

13 listopada 2023 r.

Petycja w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie reparacji od Niemiec. Uchwała nr LXXXII/742/2024 Rady Miejskiej Bielawy z 31 stycznia 2024 roku w sprawie petycji dotyczacej poparcia reparacji od Niemiec – petycję uznano za niezasadną.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

01‑03‑2023 07:58:31

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870) w 2022 roku do Rady Miejskiej Bielawy wpłynęła jedna petycja w rozumieniu w/w ustawy.

 

Petycje wniesione w 2022 roku do Rady Miejskiej Bielawy
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Data złożenia petycji Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia petycji
1. dr Maciej Roman Bombicki 19.10.2022 Uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej- Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. uznana za zasadną - Uchwała Nr LXV/558/2022 z 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

22‑02‑2022 12:11:27

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870) w 2021 roku do Rady Miejskiej Bielawy wpłynęły trzy petycje w rozumieniu w/w ustawy.

Petycje wniesione w 2021 roku do Rady Miejskiej Bielawy
l.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Data złożenia petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Barbara Starewicz 7 stycznia 2021 r. Petycja w sprawie podjęcia uchwały w sprawie równości prawa wobec wszystkich mieszkańców Bielawy. Pozostawiona bez rozpatrzenia - nie spełniała wymogów formalnych.
2. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. 9 września 2021 r. Petycja dot. przeprowadzenia przez Urząd lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej i umożliwienie podjęcia decyzji przez lokalną społeczność o budowie elektrociepłowni opalanej paliwami "RDF" pochodzącymi z przetworzonych odpadów komunalnych. Przekazana zgodnie z właściwością do Burmistrza Miasta Bielawa w dniu 1 października 2021 r.
3. Dariusz Markiel 4 października 2021 r. Petycja w sprawie zawarcia remontu ciagu ulic Nowobielawskiej i Sowiej w budżecie Miasta Bielawa na rok 2022. Przekazana zgodnie z właściwością do Burmistrza Miasta Bielawa w dniu 28 października 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

06‑07‑2021 08:50:19

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870) w 2020 roku do Rady Miejskiej Bielawy wpłynęły cztery petycje w rozumieniu w/w ustawy.

Petycje wniesione w 2020 roku do Rady Miejskiej Bielawy
l.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Data złożenia petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 13 maja 2020 r. Petycja w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin". Uchwała nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej Bielawy z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie petycji Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia przez RMB "Samorządowej Karty Praw Rodzin" - petycji nie uwzględniono.
2. Arkadiusz Rakoczy 11 grudnia 2020 r. Petycja w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne - szczepienia. Przekazana zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 8 stycznia 2021 r.
3. Piotr Sterkowski 14 grudnia 2020 r.  Petycja w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne - szczepienia. Przekazana zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 8 stycznia 2021 r.
4. Piotr Sterkowski 14 grudnia 2020 r. Petycja w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne - szczepienia. Przekazana zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 8 stycznia 2021 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Edyta Najdek
email: enajdek@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑12‑2020 14:17:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2024 12:33:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive