Ogłoszenia o konkursach


Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - propagowanie piłki nożnej w 2024 roku

12‑06‑2024 15:01:05
Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - propagowanie piłki nożnej w 2024 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (II półrocze)

16‑05‑2024 14:21:23
Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (II półrocze)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i edukacji w 2024 roku

07‑12‑2023 14:49:23
dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i edukacji w 2024 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

dot konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnonym w 2024 roku

07‑12‑2023 13:13:00
dot konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnonym w 2024 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia w 2024 roku

07‑12‑2023 13:06:10
Dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia w 2024 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (I półrocze)

07‑12‑2023 12:51:18
Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 253/23

30‑08‑2023 14:36:54
dot. ogłoszenia konkursu na realizację w latach 2023-2028 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 151/23

01‑06‑2023 14:03:28
Dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku ( II półrocze)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 293/22

14‑12‑2022 14:23:29
Dot. konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 279/22

30‑11‑2022 12:41:11
Dot. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i edukacji w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Beata Jagieła-Pastuszka
email: bjagiela-pastuszka@um.bielawa.pl tel.:748328703
, w dniu:  25‑04‑2018 15:00:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Jagieła-Pastuszka
email: bjagiela-pastuszka@um.bielawa.pl tel.:748328703
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2024 15:04:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive