Komisja Rewizyjna


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

  1. Jarosław Florczak       Przewodniczący    

  2. Rafał Kuśmierek         Z-ca Przewodniczącego

  3. Krzysztof Molasy

  4. Krzysztof Możejko

  5. Andrzej Owczarek

  6. Kazimierz Rachowiecki

  7. Norbert Warchoł

  8. Władysław Kroczak

  9. Adam Pajda

Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych - w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole przewidziane w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Zakres działania Komisji:

- kontrolowanie działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i formalno-rachunkowym,

- badanie gospodarki finansowej, w tym realizacji budżetu gminy,

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,

- przeprowadzanie kontroli:

1) kompleksowych - obejmujących całość działalności kontrolowanego podmiotu,

2) problemowych - obejmujących wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,

3) sprawdzających - podejmowanych w celu ustalenia czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku działań kontrolowanego podmiotu.

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  27‑03‑2017 12:15:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  27‑03‑2017 12:15:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2018 13:51:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive