Ogłoszenia o zawarciu umowy


IZ.271.48.2020 Remonty cząstkowe nawierzchni, elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz – Bielawa w km 0+000 – 18+751

05‑08‑2020 09:04:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IZ.271.36.2020 Zimowe (ZUD) i letnie (LUD) utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa

15‑06‑2020 10:48:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

09/11/2018 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

20‑11‑2018 10:28:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

08/07/2018 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Północ-Nowa Bielawa

02‑08‑2018 14:37:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

07/07/2018 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

17‑07‑2018 08:31:48
IZ.271.47.2018
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

06/06/18 „Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą, budową wiaty, rozbiórka obiektów” w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w Obrębie Jeziora Bielawskiego”

22‑06‑2018 08:45:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

05/06/18 „Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą, budową wiaty, rozbiórka obiektów” w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w Obrębie Jeziora Bielawskiego” postępowanie 2

18‑06‑2018 13:30:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

03/05/18 Wykorzystanie i udostępnianie zasobów zbiornika Sudety w Bielawie na cele turystyczne

28‑05‑2018 09:17:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

02/05/18 Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46

08‑05‑2018 15:18:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Bobrowski
email: pbobrowski@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 09:02:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 09:02:59
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2020 09:05:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie