2018


Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzeczpoprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

02‑11‑2018 14:16:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”

16‑08‑2018 12:40:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑07‑2018 12:24:30
16/07/2018 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Północ-Nowa Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Remont: - sal lekcyjnych na parterze i piętrze budynku : 1/10, 1/11, 1/12, 1/19, 2/3, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, - siłowni - sanitariatu męskiego, - sanitariatu damskiego”.

03‑07‑2018 11:02:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Renowacja Rynku w Bielawie – I etap w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu p.n.: „ Renowacja Rynku i budowa współpracy z miastem Sumperk dla większego ruchu turystycznego

29‑06‑2018 09:47:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”

19‑06‑2018 11:39:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opracowanie dokumentacji technicznej Muzeum Plenerowego w Bielawie w ramach projektu p.n.: Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu

11‑06‑2018 12:06:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

12/05/18 Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą, budową wiaty, rozbiórka obiektów” w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w Obrębie Jeziora Bielawskiego"

30‑05‑2018 14:55:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

10/04/18 Wykorzystanie i udostępnianie zasobów zbiornika Sudety w Bielawie na cele turystyczne

30‑04‑2018 15:04:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

10/04/2018 Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46

24‑04‑2018 15:00:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Wnuk
email: ewnuk@um.bielawa.pl tel.:748328722
, w dniu:  21‑02‑2018 14:41:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Filozof
email: mfilozof@um.bielawa.pl tel.:748328733
, w dniu:  21‑02‑2018 14:41:06
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2018 14:17:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie