Zamówienia publiczne o wartości powyżej 3 000 euro, a poniżej 30 000 euro


Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim

30‑03‑2020 13:51:07

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: pbrzozowski@um.bielawa.pl

Zamieszczono nowy wzór umowy oraz OPZ obowiązujące od 31.03.2020 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe IZ.271.31.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa Amfiteatru Plenerowego w Bielawie”

23‑03‑2020 15:14:08
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Konserwacja oświetlenia ulic, placów, ciągów komunikacyjnych, parku, zabytków miejskich, pomników, budynków Urzędu Miejskiego na terenie Gminy Bielawa oraz konserwacja stacji transformatorowej SN/nN przy al. Jana Pawła II w Bielawie”

11‑03‑2020 15:30:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach 92 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Bielawa"

26‑02‑2020 15:07:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe IZ.271.21.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

19‑02‑2020 14:58:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach 96 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Bielawa"

10‑01‑2020 14:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na "Sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w 2020r."

17‑12‑2019 15:26:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Bielawa dla Urzędu Miejskiego w Bielawie w 2020 roku"

25‑11‑2019 15:18:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Zięba , w dniu:  06‑03‑2019 14:08:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑03‑2019 14:08:14
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2020 13:55:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie