Komisja Rewizyjna


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI:
 

1. Beata Saj - Przewodnicząca Komisji

2. Anna Mizeracka – Nowak - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Rafał Kuśmierek

4. Tomasz Zarzycki

 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole przewidziane w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Zakres działania Komisji:

- kontrolowanie działalności Burmistrza i Jednostek Organizacyjnych pod względem: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,

- badanie gospodarki finansowej, w tym realizacji budżetu gminy,

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,

- przeprowadzanie kontroli:

1) problemowych - obejmujących wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,

3) sprawdzających - podejmowanych w celu ustalenia czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku działań kontrolowanego podmiotu.

 

Protokoły Komisji Rewizyjnej

Informacja wytworzona przez:
Edyta Najdek
email: enajdek@um.bielawa.pl
, w dniu:  17‑05‑2024 09:08:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  17‑05‑2024 09:08:50
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 13:30:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie