Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 3000 euro, a poniżej 30000 euro. Paweł Brzozowski 5366
Zapytania Ofertowe Antoni Jarosz 5073
Prawo, podatki i opłaty lokalne Grzegorz Horbaczyk 5030
2018 Grzegorz Horbaczyk 4916
Burmistrz Miasta Witold Brzeziński 4546
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Mika 4339
Wybory 2018 Marcin Raś 4004
Gospodarka przestrzenna Grzegorz Horbaczyk 3933
Oświadczenia majątkowe radnych Agnieszka Raś 3493
Rada Miejska Bielawy kadencja 2014 - 2018 Agnieszka Raś 3490
Organizacje pozarządowe Beata Jagieła-Pastuszka 3439
Szkoły, Przedszkola, Żłobek Grzegorz Horbaczyk 3001
Sesje Rady Miejskiej Agnieszka Raś 2996
Komisje Rady Miejskiej Agnieszka Raś 2924
Skład Rady Miejskiej Agnieszka Raś 2658