GP.6730.30.2021


Stosownie do art. 66austawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społoeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,//zawiadamiam, że na**wniosek Pana Adama Mazura i Pana Marka Przytuły, reprezentującychPV 730 Sp. z o.o.,ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa,wydano decyzję Nr30/2021z dnia 4 czerwca2021r. w sprawie budowyelektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW, z możliwością podziału na 3 elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 4 obręb Północ w Bielawie.


Z treścią decyzji, o której mowa wyżej, a także z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej,pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa pok. nr 18od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Plik pdf Decyzja nr 30/2021
04‑06‑2021 14:07:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik graficzny.
04‑06‑2021 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  04‑06‑2021 14:04:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  04‑06‑2021 14:04:59
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2021 14:19:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive