GP.6733.20.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Staniek, reprezentującego firmę Eco Energy Poland, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wydano decyzję Nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kablowej oświetleniowej w pasie drogowym ulicy Wolności w Bielawie na działkach o numerach geodezyjnych: 1439/5, 716/9, 439/2, 715 obręb Północ.

a/a.

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  26‑01‑2021 15:29:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  26‑01‑2021 15:29:21
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2021 15:29:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive