GP.6733.19.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Borowskiego, reprezentującego Pracownię Projektową F- 11, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wydano decyzję Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, na działkach o numerach geodezyjnych: 1527, 1528, 716, 689/38, 670/23, 670/22, 670/18, 100/2 obręb Osiedle przy ulicy Wesołej i Józefa Piłsudskiego w Bielawie.

a/a.

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  05‑01‑2021 14:37:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  05‑01‑2021 14:37:40
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2021 14:38:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive