GP.6733.12.2023


Bielawa, dnia 15 września 2023r.

GP.6733.12.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Sebastiana Pałczyńskiego, przedstawiciela firmy 7sgroup sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej na działkach nr 481, 488, 479 i 480 obręb Osiedle w Bielawie.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 2 października 2023r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 26 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: A.Kubicz-Lisiecka, tel:748328744, email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl

Informacja wytworzona przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  15‑09‑2023 14:03:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  15‑09‑2023 14:03:47
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2023 14:04:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie