OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Plażowej i Wysokiej w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r. poz. 977/ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Plażowej i Wysokiej w Bielawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 11 września 2023r. do 9 października 2023r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 9 października 2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, w sali nr 15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023r.

Pliki do pobrania

08‑09‑2023 09:53:17
Dokumenty:
Plik pdf 01_MPZP_Bielawa_Uchwala_Wylozenie_do_pblicznego_wgladu.pdf
08‑09‑2023 09:53:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 02_MPZP_Bielawa_Zalacznik_1_Wylozenie_do_pblicznego_wgladu.pdf
08‑09‑2023 09:53:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03_MPZP_Bielawa_Uzasadnienie_Wylozenie_do_pblicznego_wgladu.pdf
08‑09‑2023 09:53:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04_MPZP_Bielawa_Prognoza_Wylozenie_do_pblicznego_wgladu.pdf
08‑09‑2023 09:53:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  24‑08‑2023 12:23:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  24‑08‑2023 12:23:45
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2023 09:54:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie