GP.6730.8.2023 - obwieszczenie ws. wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej


GP.6730.8.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społoeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam, że na wniosek Pani Sylwii Kupc, reprezentującej Green Capital S.A., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wydano decyzję Nr 17/2023 z dnia 18 maja 2023r. w sprawie budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchni do 4,76 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i możliwością etapowania inwestycji, na terenie działek nr 1041, 1042 i 1043 obręb Południe w Bielawie.

 

Z treścią decyzji, o której mowa wyżej, a także z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Opublikowano dnia 19 maja 2023r.

Plik pdf Treść decyzji
19‑05‑2023 13:32:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik graficzny
19‑05‑2023 13:38:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
561KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  19‑05‑2023 13:19:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  19‑05‑2023 13:19:22
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2023 13:39:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie