Informacja o rozstrzygnięciach konkursów na realizację zadań publicznych w 2024 roku


Konkurs na realizację w latach 2023-2028 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

28‑09‑2023 13:28:13
Zarządzenie nr 282/23 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  - dot. zadania pn. "Prowadzenie na terenie Bielawy Społecznej Agencji Najmu"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku (II półrocze)

07‑07‑2023 09:13:17
Zarządzenie nr 185/23 Burmistrz Miasta Bielawa z dnia 30.06.2023 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku (II półrocze)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia- świadczenie konmpleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w 2023 rokuku

12‑01‑2023 12:59:25
Zarządzenie nr 16/23 BM w sprawie rozdysponowania środków finansowych  na realizację zadań publicznych w zakresie  ochrony zdrowia - świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

12‑01‑2023 12:43:32
Zarządzenie nr 14/23 BM w sprawie rozdysponowania środków finansowych  na realizację zadań publicznych w zakresie  kultury, sztuki (...) oraz nauki i edukacji  w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i edukacji w 2023 roku

12‑01‑2023 12:39:33
Zarządzenie nr 14/23 BM w sprawie rozdysponowania środków finansowych  na realizację zadań publicznych w zakresie  kultury, sztuki (...) oraz nauki i edukacji  w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w 2023 roku

12‑01‑2023 12:36:44
Zarządzenie nr 13/23 BM w sprawie rozdysponowania środków finansowych  na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w 2023 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Jagieła-Pastuszka
email: bjagiela-pastuszka@um.bielawa.pl tel.:748328703
, w dniu:  12‑01‑2023 12:34:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Witold Brzeziński
email: wbrzezinski@um.bielawa.pl tel.:748328792
, w dniu:  12‑01‑2023 12:34:33
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2024 09:44:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie