GP.6733.4.2022


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Krzysztofa Woszczyńskiego, przedstawiciela przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUMAR” Biuro Projektów s.c., występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de315PEHD, na działkach o numerach geodezyjnych 987/1 (obręb Północ) oraz 86 i 87/17 (obręb Fabryczna) w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 3 sierpnia 2022r. w godzinach
7
30 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  19‑07‑2022 12:39:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  19‑07‑2022 12:39:01
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2022 12:40:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie