GP.6733.3.2022


 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.poz. 503 t.j.) zawiadamiam, że wniosek Bartosza Piwowarskiego i Krzysztofa Chorążego wszczął postępowanie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi oraz budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Bielawie na działkach nr ewid. gr. 1051 o/Fabryczna, 2/2, 2/4,

390,2 o/Nowa Bielawa.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie do dnia 08.07.2022 r. w godzinach 730 – 1530, w pokoju Nr 18 tut. Urzędu, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  24‑06‑2022 13:32:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  24‑06‑2022 13:32:44
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 13:53:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie