GP.6733.11.2021


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Andrzeja Hordyja Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na przebudowie i rozbudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na działkach o numerach geodezyjnych 1006/2, 1110/29, 1085, 1097 obręb Północ w Bielawie.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

a/a

 

Sprawę prowadzi: M. Sobierajska, tel:748328751, email: msobierajska@um.bielawa.pl

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  15‑10‑2021 10:36:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  15‑10‑2021 10:36:36
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2021 10:39:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie