GP.6733.10.2021


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pani Barbary Krzyż, reprezentującego firmę MMMN INSTAL GROUP Maciej Małecki, występującej z pełnomocnictwa Pana Dariusza Czuchryty, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Adama Asnyka w Bielawie na działce o numerze geodezyjnym 1008/1 obręb Północ w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 21 października 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑10‑2021 15:05:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑10‑2021 15:05:42
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2021 15:06:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie