GP.6733.8.2021


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Marka Artymiaka, przedstawiciela firmy PPUH „Art-Mar” Marek Artymiak, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach geodezyjnych 115/2 i 115/4 obręb Fabryczna w pasie drogowym ulicy Piastowskiej w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 7 października 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  23‑09‑2021 13:39:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  23‑09‑2021 13:39:58
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2021 13:40:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie