GP.6733.6.2021


Bielawa, dnia 30 czerwca 2021 roku

GP. 6733.6.2021

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Bartłomieja Piłata, reprezentującego firmę Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM, występujący z pełnomocnictwa Pana Artura Lorent, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem wodociągowym dla działki nr 1348 obręb Południe, zlokalizowanej przy ulicy Wodnej, na działkach o numerach geodezyjnych 1348, 1196, 1201/4 i 1202/4 obręb Południe w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 14 lipca 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑06‑2021 14:01:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑06‑2021 14:01:42
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2021 14:02:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie