GP.6733.5.2021


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pani Anny Hoffmann i Pana Tomasza Sobczyńskiego, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PE w pasie drogowym ul. Wodnej, na działkach o numerach geodezyjnych 119 i 1338/1 obręb Południe w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 15 czerwca 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  18‑06‑2021 09:29:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  18‑06‑2021 09:29:01
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2021 09:29:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie