GP.6733.2.2021


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Tomasza Zielińskiego, przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD”,występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia promenady przy ulicy Wysokiej w Bielawie na działkach o numerach geodezyjnych: 770, 771, 772/2 i 238 obręb Fabryczna.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 9 kwietnia 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  26‑03‑2021 12:37:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  26‑03‑2021 12:37:21
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 12:38:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie