Pomniki przyrody


Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody, lub ich skupiska, prawnie chronione. Za pomniki przyrody są uznawane stare zabytkowe drzewa, zabytkowe aleje, wielkie głazy narzutowe, groty i wodospady. Informacje na temat pomników przyrody ustanowionych na terenie Gminy Bielawa zawarte zostały w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody dostępnym pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Bielawa

l.p.

Nazwa gatunkowa

Obwód mierzony na wys. 130 cm

Lokalizacja

Akt prawny

1.

Dąb szypułkowy

418 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka 4/2 o/Osiedle - rośnie od strony placu zabaw (współrzędne geograficzne N: 50°41'16 E: 16°37'33)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

2.

Dąb szypułkowy

462 cm

Park przy ul. 1 Maja a ul. W. Polskiego - działka 4/2 o/Osiedle- rośnie nieopodal budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Parkowej 2A (współrzędne geograficzne N: 50°41'15
E: 16°37'24)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

3.

Jesion wyniosły

289 cm

w obrębie posesji Nowobielawska 89, na północny wschód od bramy wjazdowej, w sąsiedztwie pomnikowej jedlicy zielonej (współrzędne geograficzne N: 50°37'21 E: 16°34'58)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

4.

Lipa szerokolistna

436 cm

na wschód od północnego narożnika budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wolności 92 (współrzędne geograficzne
N: 50°41'25 E: 16°37'32)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

5.

Choina kanadyjska

227 cm

w obrębie posesji Nowobielawska 89 w odległości 40 m na północny wschód od północno-wschodniego narożnika budynku mieszkalnego (współrzędne geograficzne N: 50°39'9
E: 16°34'59)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

6.

Daglezja zielona

300 cm

w obrębie posesji Nowobielawska 89 na północny wschód od bramy wjazdowej w sąsiedztwie pomnikowego jesionu (współrzędne geograficzne N: 50°37'21 E: 16°34'58)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

7.

Grupa drzew 4 szt. Miłorząb dwuklapowy

237 cm, 228 cm, 190 cm, 165 cm

przy posesji Wolności 117 (z przodu budynku) (współrzędne geograficzne N: 50°41'16
E: 16°37'11)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

8.

Grupa drzew 2 szt. Cis pospolity

112 cm, 95 cm

nieopodal budynku przy ul. Piastowskiej 23 (współrzędne geograficzne N: 50°40'51
E: 16°36'28)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

9.

Buk pospolity

196 cm

na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 (współrzędne geograficzne
N: 50°40'34 E: 16°34'56)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

10.

Cis pospolity

96 cm

na północny-zachód od budynku znajdującego się przy ul. Piastowskiej 23-24(współrzędne geograficzne N: 50°40'51 E: 16°36'26)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

11.

Cis pospolity

106 cm

na terenie posesji przy ul. Korczaka 1, tuż obok zachodniej ściany budynku (współrzędne geograficzne N: 50°40'29 E: 16°35'14)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

12.

Buk pospolity

438 cm

na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 przed budynkiem mieszkalnym (współrzędne geograficzne N: 50°40'35 E: 16°34'55)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

13.

Buk pospolity

356 cm

na terenie posesji przy ul. Korczaka 4 (współrzędne geograficzne N: 50°40'30 E: 16°35'35)

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221, poz. 2494)

14.

Buk pospolity

387 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka 4/2 o/Osiedle- rośnie na wejściu od strony ul.1Maja a ul.Parkowej (współrzędne geograficzne N: 50°41'15 E: 16°37'24)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

15.

Buk pospolity

370 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka

4/2 o/Osiedle – rośnie od strony budynków

przy ul.Parkowej, na wysokości budynku nr 4 (współrzędne geograficzne N: 50°41'14
E: 16°37'26)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

16.

Buk pospolity

377 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka

4/2 o/Osiedle - rośnie od strony budynków przy

ul.Parkowej, na wysokości budynku nr 7 (współrzędne geograficzne N: 50°41'12
E: 16°37'27)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

17.

Lipa drobnolistna

433 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka

4/2 o/Osiedle - rośnie od strony budynków przy

ul.Parkowej, na wysokości budynku nr 7 (współrzędne geograficzne N: 50°41'11
E: 16°37'29)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

18.

Dąb szypułkowy

369 cm

Park przy ul.1 Maja a ul.W.Polskiego – działka

4/2 o/Osiedle - rośnie od strony placu zabaw (współrzędne geograficzne N: 50°41'12
E: 16°37'32)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

19.

Cis pospolity

131 cm

przy ul.Piastowskiej 19c – działka 104/6

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne
N: 50°40'52 E: 16°36'28)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

20.

Cis pospolity

122 cm

przy ul.Piastowskiej 19c – działka 104/6

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne
N: 50°40'29 E: 16°36'27)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

21.

Dąb szypułkowy

343 cm

przy ul.Korczaka 1-3 – działka 809/2

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne
N: 50°40'28 E: 16°35'15)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

22.

Buk pospolity, odmiana czerwonolistna

dwupienne: 262 cm
i 205 cm

przy ul.Korczaka 1-3 – działka 809/2

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne
N: 50°40'29 E: 16°35'17)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

23.

Sosna czarna

357 cm

przy ul.Korczaka 4 – działka 34/1 o/Fabryczna

(współrzędne geograficzne N: 50°40'35
E: 16°35'13)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

24.

Jodła kalifornijska

197 cm

przy ul.Korczaka 1-3 – działka 809/2

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne N: 50°40'30 E: 16°35'13)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

25.

Platan klonolistny

245 cm

przy ul.Korczaka 1-3 – działka 809/2

o/Fabryczna (współrzędne geograficzne
N: 50°40'31 E: 16°35'14)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

26.

Sosna czarna

277 cm

na pl.Kombatanta – działka 953 o/Fabryczna (współrzędne geograficzne N: 50°41'3
E: 16°36'37)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

27.

Cypryśnik błotny

342 cm

przy ul.Wolności 92 – działka 618/2

o/Południe, rośnie od strony ul.1 Maja (współrzędne geograficzne N: 50°41'23
E: 16°37'35)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

28.

Lipa drobnolistna

391 cm

pl.Kościelny - działka 390/2 o/Fabryczna,

rośnie od strony Potoku Bielawica (współrzędne geograficzne N: 50°40'29 E: 16°36'18)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

29.

Dąb szypułkowy

406 cm

przy ul.3 Maja – vis a vi budynku nr 11, działka

724 o/Północ (współrzędne geograficzne
N: 50°41'15 E: 16°37'12)

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

30.

Buk pospolity

282 cm

ul. Ostroszowicka 6
(w podwórku), na dz. geod. nr 1070/18 o/Osiedle (współrzędne geograficzne N: 50°40'27 E: 16°36'26)

Uchwała nr XXX/273/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

31.

Jesion wyniosły

352 cm

ul. Bolesława Prusa przy parkingu Cegielnia, na dz. geod. nr 1400/2 o/Osiedle (współrzędne geograficzne N: 50°40'34 E: 16°37'34)

Uchwała nr XLIII/395/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Informacja wytworzona przez:
Wioletta Wróbel
email: wwrobel@um.bielawa.pl tel.:748328757
, w dniu:  02‑03‑2021 12:41:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  02‑03‑2021 12:41:26
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2022 15:37:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie