GP.6733.20.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Mariusza Staniek, reprezentującego firmę Eco Energy Poland, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o numerach geodezyjnych 439/5, 716/9, 439/2 i 715 obręb Północ dla projektu pod nazwą "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powuiatu Dzierżoniowskiego w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa – zadanie nr 24".

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 13 stycznia 2021r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  29‑12‑2020 15:37:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  29‑12‑2020 15:37:43
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2020 15:38:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie