GP.6733.3.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Strzelczyka, reprezentującego Pracownię Projektowania i Nadzoru „Dro-Instal”, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa,, wydano decyzję Nr 3/2020 z dnia 3 marca 2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wodnej w Bielawie w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, odwodnienia, oświetlenia i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, na działkach o numerach geodezujnych: 118, 119, 1122/2, 1194, 1195 i 1196 obręb Południe w Bielawie.

a/a.

 

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:15:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:15:17
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2020 14:15:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie