GP.6733.4.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że u wniosek Pana Piotra Furtaka, reprezentującego firmę EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Dorotę Tara i Pana Artura Bartosz, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek 133 i 120 obręb Południe w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 19 marca 2020r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:14:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:14:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2020 14:14:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie