GP.6733.3.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że uzupełniony w dniu 4.02.2020r. wniosek Pana Kazimierza Strzelczyka, reprezentującego Pracownię Projektowania i Nadzoru "Dro-Instal", występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielawa, reprezentującego Gminę Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Wodnej w Bielawie w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, odwodnienia, oświetlenia i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi na działkach o numerach geodezyjnych:118, 119, 1122/2, 1194, 1195 i 1196 obrę Południe.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 21 lutego 2020r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie z dnia 4 lutego 2020r.

 

a/a.

 

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:12:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  12‑03‑2020 14:12:17
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2020 14:13:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie