GP.6730.93.2019


Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 roku Burmistrz Miasta Bielawa wydał decyzję nr 11/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego lokalu handlowego na lokal usługowy – gabinet kosmetyczny, w budynku usługowo-mieszkalnym numer 63 przy ulicy Wolności w Bielawie, na działce o numerze geodezyjnym 433 obręb Południe.

treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa w dniu 27 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa.

 

 

 

a/a.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  27‑02‑2020 15:45:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  27‑02‑2020 15:45:46
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2020 15:46:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie