GP.6733.1.2020


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pani Elżbiety Skubisz, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o numerach geodezyjnych: 99/9, 99/10, 97 i 619/3 obręb Osiedle w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 30 stycznia 2020r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  16‑01‑2020 13:08:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  16‑01‑2020 13:08:18
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2020 14:40:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie