Grafik posiedzeń Rady Miejskiej w styczniu 2018


Data,godzina

Nazwa Komisji

Temat główny

08 stycznia 2018r. (poniedziałek) godz.14:15

Komisja Rewizyjna

1. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2017r.

2. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2017r.

3. Informacja Burmistrza o zrealizowanych inwestycjach na OW Sudety w 2017r.

09 stycznia 2018r. (wtorek) godz.14:30

Komisja Budżetu i Finansów

1. Finansowe aspekty funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w Bielawie.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

10 stycznia 2018r. (środa) godz.12:00

Komisja Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej

1. Kalendarz imprez promujących miasto w 2018r. - propozycje imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych (MOKiS, OSiR).

2. Ocena realizacji wniosków Komisji za 2017r.

11 stycznia 2018r. (czwartek) godz.14:00

Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego

1. Góra Parkowa, Łysa Góra – palny zagospodarowania tych terenów i ich udział w procesie realizacji wizji Bielawy jako miasta turystycznego.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

15 stycznia 2018r. (poniedziałek) godz.14:15

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, formy koordynacji działań przez szkoły i inne instytucje.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

22 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Komisja Rewizyjna

Kontrola realizacji inwestycji na OW Sudety w 2017r.

25 stycznia 2018r. (czwartek) godz.14:00

Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Opiniowanie projektów uchwał

29 stycznia 2018r. (poniedziałek) godz.14:15

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia

1. Opiniowanie projektów uchwał.

2. Zamierzenia związane z reorganizacją sieci szkół, funkcjonowanie żłobka i przedszkoli od września 2018r.

30 stycznia 2018r. (wtorek) godz.14:30

Komisja Budżetu i Finansów

Opiniowanie projektów uchwał.

 

 

31 stycznia 2018r.

 

(środa)

 

godz.14:00

 

 

 

SESJA

 

 

1. Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

3. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji w 2017r.

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  11‑07‑2017 14:28:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Lemańska
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754
, w dniu:  11‑07‑2017 14:28:20
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2018 11:50:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie