GP.6733.16.2019


 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Krzysztofa Woszczyńskiego, reprezentującego PHU Jumar s.c., ul. Andersa 6c/3, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ulica Wojciecha Bandrowskiego 16, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w pasie ulicy R. W. Pileckiego i W. Sikorskiego w Bielawie na działkach o numerach geodezujnych: 1509, 792/6, 935, 743, 756/25, 755, 68/4 obręb Osiedle.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 17 grudnia 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

 

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  03‑12‑2019 10:43:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  03‑12‑2019 10:43:15
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2019 10:43:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie