GP.6733.15.2019


  • Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego Biuro Projektowe Profil 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15a, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ulica Wojciecha Bandrowskiego 16, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnieniea PE dn40 zlokalizowanego w ul. Piławskiej w Bielawie na działkach o numerach geodezujnych: 60/2, 87, 86/2, 86/3 obręb Południe.

  • W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 8 listopada 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  25‑10‑2019 14:06:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  25‑10‑2019 14:06:17
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2019 14:06:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie