GP.6730.54.2019


Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.10.2019 r. Burmistrz Miasta Bielawa wydał decyzje nr 68/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej wraz z budynkami garażowymi, gospodarczymi, wiatami i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Władysława Grabskiego i Willowej, nr ewid. gruntów 64/20 o/Fabryczna w Bielawie.

treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa w dniu 03.10.2019 r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa.

 

 

 

a/a.

Sprawę prowadzi: K. Jakubowski 74-832-87-51

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  03‑10‑2019 12:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  03‑10‑2019 12:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2019 12:10:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie